Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p.
(v nadaljevanju ponudnik). Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne www.esvet.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Kot uporabnik ali kupec se štejete, oziroma zavezujete, da ste z vsakim ogledom in/ali s transakcijo, opravljeno preko naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez vseh omejitev.
Spletna prodajalna eSvet deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Uporaba spletne prodajalne je brezplačna. Kupec lahko izbere in naroči izdelke ter jih uvrsti v nakupovalno košarico. S končno potrditvijo kupec naročilo odda, ki se obdela glede na možnost dobave. 
Ponudnik podjetje EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p.ne prevzema nikakršnih odgovornosti za kakršnekoli okvare vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska spletne trgovine eSvet in/ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini eSvet.

Ob naročilu Vam na elektronski naslov, ki ste ga vpisali ob naročilu, pošljemo obvestilo o vašem nakupu. Istočasno pa se Vaše naročilo shrani tudi pri nas. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika.
Ko naš prodajni referent preveri dobavljivost naročenega izdelka vam pošlje predračun z rokom dobave ali pa vas (izjemoma) obvesti da naročeni artikel trenutno ni dobavljiv.
Cene v spletni prodajalni www.esvet.com
Vse cene so bruto z 22% DDV in v €. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Ko naš prodajalec z izdanim uradnim predračunom naročilo potrdi in kupec naročilo v spletni trgovini potrdi s plačilom kupnine po podanem predračunu (s podanim sklicem številke predračuna in točno kupnino) je naročilo potrjeno. Nato sledi dostava na podani naslov kupca ali osebni prevzem.

Spetna trgovina eSvet stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti podatkov. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. Občasno se namreč lahko zgodi, da pride do računalniške napake v precej prenizki ceni ali da so določeni podatki v opisu določenega produkta napačni. Slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov. Potrošnik lahko poda reklamacijo, če izdelek, ki ga je kupil, odstopa od podatkov, navedenih na spletni strani.

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru ugotovitve bistvene zmote po 46. členu Obligacijskega zakonika. Bistvena zmota se nanaša na bistvene lastnosti predmeta, na osebo, s katero se sklepa pogodba, kadar se sklepa glede na to osebo, ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila.

Prodajalec svojo obveznost po kupoprodajni pogodbi izpolni s predajo blaga kupcu ali s prenosom nadzora nad blagom na kupca.

Tveganje za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko slednji blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni kurir, in jo v ta namen določi kupec. Če je kupec naročil prevoz pri prevozniku, ki ga ni ponudil prodajalec, tveganje uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca ob predaji blaga prevozniku.

Spletne cene s popustom (rdeče barve) veljajo za primer plačila po predračunu (100% avans plačila kupnine). V primeru plačila ob povzetju so cene višje za 5%.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko ponudnik zaključi oddano naročilo, kupec pa kot potrdilo o zaključku nakupa prejme predračun z predvidenim rokom dostave, ki pa se zaradi različnih dejavnikov lahko žal tudi nepričakovano podaljša. Se pa trudimo v kolikor je v naši moči, da vse naročene izdelke strankam dostavimo pravočasno. Od trenutka prejema PDF predračuna z vsemi podatki za plačilo in predvidenega roka dostave so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

SLIKE IZDELKOV
Naše podjetje se trudi da so vse slike pravilne. Občasno se pa lahko zgodi, da se prejeti izdelek lahko razlikuje od slike izdelka na spletu (barvno niansno odstopanje).
Teksti ob izdelkih
Teksti ob izdelkih so informativne narave in so podani s strani proizvajalca. Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali direktno na proizvajalca izdelka. Pri večini ponujenih izdelkov je spodaj podana povezava na uradno stran proizvajalca, tam so vsi podatki točni.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Po 43. č členu zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v petnajstih (15) dneh sporoči, da odstopi od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog odstopa. Po preteku 15 dnevnega roka od prevzema, vračilo blaga ni več mogoče. Če je kupec blago že prejel in od nakupa odstopi, mora prejeto blago vrniti podjetju v tridesetih (30) dneh po sporočilu o odstopu od nakupa.  Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, nespremenjeno  in v originalni embalaži.
V zvezi z odstopom od pogodbe kupec krije samo stroške vračila blaga. Ob vračilu blaga pa kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kupec pa ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Celotno prejeto plačilo bo potrošniku vrnjeno na vnaprej dogovorjen način nemudoma oziroma najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.
Gotovine v primeru vračil blaga ne izplačujemo.

Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti oziroma nima pravice odstopa od pogodbe razen če sta se pogodbeni stranki prodajalec in kupec dogovorili drugače pri teh pogodbah:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat in/ali artikel odstranil iz originalne embalaže, ki se ne more vrniti v prvotno stanje;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
  -o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 • če je poškodovana nalepka, ki varuje izdelek od nepooblaščenega servisnega posega

O nameravanem vračilu blaga nas lahko kupec pisno obvesti na kontaktni e-naslov info@esvet.com, ali na telefonsko številko 070464945 da se dogovorimo o najprimernejši rešitvi vrnitve kupljenega blaga.

Vrnjeno blago pošljete s Pošto Slovenije na vaše stroške (označite vrednost ter pazljivejše ravnanje) na naslov: EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p., Gorišnica 24, 2272 Gorišnica

GARANCIJA
Vsi izdelki, ki jih ponujamo imajo garancijo, doba garancije je označena ob samem opisu izdelka. V kolikor ni velja 12 mesecev. Garancije ne veljajo za nadomeste projekcijske žarnice ali produkte izdelane po naročilu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga kupcu in/ali z datumom, ki je naveden na izdanem računu za opravljeno storitev.
Garancija ne velja v naslednjih primerih : 

 • okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela…)
 • okvar zaradi posega oseb, ki niso pooblaščene za popravilo artiklov
 • okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne sovpadajo k artiklu 
 • okvar pri priklopu na napačen vir napetosti in/ali vrsto toka. 
 • okvar ali poškodb na izdelku zaradi neupoštevanja navodil o ravnanju v skladu z artikli

Izdelki za katere je določena enoletna obvezna garancija so določeni v Pravilniku o blagu in za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.
Pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova obvezne garancije lahko kupec, skladno z 21.b členom Zakona o varstvu potrošnikov, najprej zahteva odpravo okvare oziroma pomanjkljivosti na izdelku. Če se okvare oziroma pomanjkljivosti ne odpravijo v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo napake in pomanjkljivosti ali pa je očitno, da napake ni oziroma ne bo mogoče odpraviti, lahko kupec od prodajalca zahteva enak nov in brezhiben izdelek, če napaka ni posledica mehanske poškodbe. Če prodajalec v roku 45 dneh ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo in zahteva vračilo kupnine ali zahteva znižanje kupnine.

Potrošnik oziroma kupec lahko postavi zahtevek zaradi stvarne napake pri prodajalcu na podlagi 37. člena Zakona o varstvu potrošnikov, če:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  V teh primerih lahko potrošnik, oziroma kupec ki je prodajalca pravilno in pravočasno obvestil o napaki (v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne smeta miniti 2 leti od izročitve nove oziroma 1 leto od izročitve rabljene stvari) zahteva:
 • odpravo napake na blagu ali
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • zamenjavo blaga z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrnitev plačanega zneska.
  Kupec lahko stvarno napako uveljavi v primeru da prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku, hkrati pa mora kupec prodajalcu tudi omogočiti pregled artikla.
  Varnost in pravica do zasebnosti
  Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Vse podatke, pridobljene preko spletne prodajalne, podjetje Primis uporablja le za lastno uporabo in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).
  eSvet podatke, posredovane s strani kupcev, ne bo razkrivala tretjim osebam, temveč jih bo koristila le v namene lastne rabe, informiranje o ponudbi in novostih,..  Podatke strank hranimo trajno in jih uporabljamo v trajno rabo dokler stranka ne zahteva drugače. V primeru “vdora” v bazo oz. v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti za posledice.  
  Reklamacije in informacije
  V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah nam pošljite email: info@esvet.com
  Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
 • DOKUP GARANCIJE:

Za produkte, ki so označeni spodaj v tabeli, vam ponujamo možnost, da se odločite in izdelku dokupite dodatno jamstvo, ki presega običajen garancijski rok, in sicer + 1 leto ali + 3 leta. Na ta način se zaščitite pred morebitnimi napakami v materialu oziroma napakami, ki so nastale pri sami izdelavi. V času podaljšanja jamstva, stroške rezervnih delov in delovnih ur za popravilo izdelka, ob predložitvi originalnega računa o nakupu izdelka, krije naše podjetje.

V primeru okvare vašega produkta le tega v originalni embalaži pošljite na naslov našega podjetja. Mi ga bomo potem na naše stroške poslali na pooblaščeni servis na popravilo in ga tudi na naše stroške dostavili nazaj do vas. Potrudili se bomo da bo servis vaš aparat popravil v najkrajšem roku.

V preglednici ni navedena vsaka posamezna cena, ampak kategorije cen, prav tako ni naveden vsak posamezen izdelek, temveč skupine izdelkov. Trenutno je dokup jamstva možen le na televizorje in monitorje. V kolikor ne veste v katero skupino sodi vaš izdelek ali želite povprašati po možnosti podaljšanja za kateri drug izdelek, ki ni v kategoriji televizorjev in monitorjev, se obrnite na vašega skrbnika ali nam pošljite email na info@esvet.com.

Podaljšanje je mogoče kupiti le sočasno z nakupom izdelka – kasnejši nakup ni več mogoč.

Cenovne stopnje od 500 EUR – 5.000 EUR z vključenim 22% DDV   
Dokup jamstva je možen na televizorje in monitorjeod 501od 751od 1001od 1501od 2001od 2501od 3501od 4001od 4501
Cena artikla z DDVdo 750do 1000do1500do 2000do 2500do 3500do 4000do 4500
Premijski razredP1P2P3P4P5P6P7P8P9
cena dokupa jamstva + 1 leto49,9979,9999,99129,99169,99199,99249,99299,99359,99
cena dokupa jamstva + 3 leta99,99129,99149,99199,99239,99299,99349,99399,99459,99

Splošni pogoji za uveljavljanje garancije in jamstva:
Podaljšanje garancije vsebuje popolnoma enaka popravila, kot jih vsebuje proizvajalčeva garancija.
3 sila, udar strele in kakršnakoli fizična poškodba artikla je izvzeta iz popravila pod garancijskimi pogoji in v tem primeru popravila v dobi proizvajalčeve garancije ter podaljšanega jamstva ne morete uveljavljati.

5 KORAKOV DO HITREGA IN NEMOTENEGA KORIŠČENJA GARANCIJE

1. Preverite, ali je naprava zares v okvari!

 • reverite napajalni kabel
 • izklopite in ponovno vklopite napravo
 • preverite ali ste napravo uporabljali na pravilen način

2. Pripravite dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev pravice do garancije!

 • dokazilo o nakupu: originalen račun ali kopijo računa
 • Garancijski list

3. Če izdelek ne deluje, se obrnite neposredno na pooblaščeni servisni center!

 • Da bi kar najhitreje rešili pritožbe, ki se lahko pojavijo v zvezi s kupljenim izdelkom, vam priporočamo, da se obrnete neposredno na pooblaščeni servisni center.

4. Pošljite vašo napravo v najbižji pooblaščeni servis!

 • Blagovne znamke, ki jih zastopamo nudijo različne pogoje in ugodnosti pooblaščenih servisov. Prosimo vas, da se v vsakem primeru pri pooblaščenem servisu pozanimate o konkretnih storitvah, saj v mnogih primerih storitve servisa vključujejo tudi dostavo naprave, poslane na servis.V primeru okvare velikih aparatov večina servisov v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo naprave na licu mesta, v primeru ko to ni mogoče, pa organizira prevoz naprave na servis.

5. Počakajte, obvestilo servisa o končanem popravilu!

 • Čas popravila je odvisen od posamezne naprave in kompleksnosti okvare naprave. Popravilo v vsakem primeru opravi pooblaščeni servis. Garancija za napravo se v primeru, da jo pošljejo na opravljanje garancijskega servisa, podaljša za čas bivanja na servisu. Če storitev ne zazna mehanske poškodbe na napravi, ali če ugotovi, da je škoda nastala ravnanja ali napake v programski opremi povzroča virus, se garancija ne podaljša in jo je mogoče razveljaviti. Vprašanja v zvezi z vrnitvijo naprave, naslovite neposredno na službo, ki je predložila napravo za servisiranje.
     
  POTEK NAKUPA V SPLETNI PRODAJALNI ESVET
  Nakup lahko opravite na več načinov:
 • naročilo oziroma povpraševanje preko elektronske pošte
  Naročilo oziroma povpraševanje za želeni artikel pošljete na elektronski naslov info@esvet.com. V sporočilu posredujete vaše osnovne podatke (ime priimek/ naziv podjetja, kontaktno telefonsko številko). Po preverbi aktualne zaloge pri dobaviteljih vam posredujemo aktualno ponudbo. 
 • naročilo oziroma povpraševanje preko telefonskega klica ali sms sporočila
  Naročilo oziroma povpraševanje po izdelku za katerega želite aktualno ponudbo lahko opravite tudi preko telefona. Ob sms sporočilu vpišete vaše osnovne podatke (ime priimek/ naziv podjetja, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko, ter model izdelka kateri vas zanima). 
  Kličite ali pišite na GSM številko 070 464 945
 • naročilo preko spletne košarice
  Desno zraven slike je gumb z napisom DODAJ V KOŠARICO. Kakor hitro kliknete na ta gumb, ste izdelek umestili v vašo nakupovalno košarico, kar lahko vidite, če kliknete zgoraj desno na gumb nakupovalnega vozička.
  V kolikor želite nadaljevati z izbiro in nakupom drugih izdelkov, se pomikate po spletni prodajalni s kliki na druge skupine izdelkov. Ob ponovni odločitvi o nakupu naslednjega izdelka, ponovite zgoraj opisan postopek.

V nakupovalno košarico ste odložili en ali več izbranih izdelkov. V kolikor si želite ogledati, katere izdelke natančno ste izbrali, kliknite na gumb nakupovalni voziček – Prikaži košarico. V primeru, da ste si glede katerega izmed izbranih izdelkov premislili, oz. se odločili, da ga ne želite kupili, enostavno količino spremenite na 0. Tudi želeno količino posameznega artikla lahko poljubno spreminjate.
V primeru nakupa potrdite gumb Na blagajno.

V spodaj označena polja je potrebno navesti osebne podatke kupca izdelkov. Ko boste vnesli vse potrebne podatke, potrdite pogoje poslovanja ter naročilo potrdite na gumb Kupite sedaj.

Po potrditvi naročila (s klikom na gumb Kupite sedaj), se vam izpiše vaše naročilo z vašimi kontaktnimi podatki, številka naročila, datum, način plačlila, podatki o izbranem artiklu, ter cene.
Naš komercialist bo potem poslal poizvedbo po dobavnem roku in potrudili se bomo, da vam v čim krajšem možnem času pošljemo na vaš email predračun in rok dobave za naročeni izdelek.
Spletna trgovina zaradi narave svojega poslovanja in širokega asortimana ponujenih izdelkov nima lastne zaloge, zato mora pred zaključkom nakupa oziroma izdajo ponudbe preveriti in nato tudi potrditi dobavljivost naročenega izdelka. V trenutku oddaje naročila je zagotovljena objavljena cena pod pogoji, ki ste jih potrdili ob izpolnitvi oddaje naročila in je za spletno trgovino v primeru potrjene dobave obvezujoča. Nakup oziroma kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem v tem trenutku še ni sklenjena. V primeru potrjene dobave in dokončani potrditvi naročila, vam posredujemo predračun v PDF obliki in obvestilo o zaključku nakupa. V tem trenutku bo tudi zaključen nakup oziroma sklenjena kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem.
Žal se zna zgoditi da naročenega blaga iz kakršnih koli razlogov ne bo moč dobaviti. V tem primeru vas bomo o tem ustrezno obvestili in vam vrnili kupnino ali ponudili podoben izdelek. Oddano naročilo lahko v tem primeru v skladu z splošnimi pogoji storniramo, oziroma v dogovoru z vami ustrezno spremenimo v novo naročilo pod novimi pogoji. V kolikor z pogoji ob oddaji naročila soglašate zaključite z oddajo naročila.

PLAČILNI POGOJI
Ponujamo vam dve možnosti plačila:
1. Plačilom po predračunu.
2. Plačilo ob povzetju (20% avans plačila)
PLAČILO PO PREDRAČUNU
To pomeni, da vam naš komercialist ob naročilu izdelka pošlje predračun s predvidenim rokom brezplačne dostave. Ko predračun plačate – 100% avans kupnine (nakazilo kupnine iz vašega TRR na TRR našega podjetja) in kupnina prispe na naš TRR vam pošljemo potrdilo o plačilu. V predvidenem dostavnem roku vam potem dostavna služba dostavi naročen in plačan izdelek na vaš naslov. Račun prejmete po elektronski pošti. V tem primeru za naročen izdelek velja akcijska spletna cena (rdeče barve)
PLAČILO OB POVZETJU
To pomeni, da vam naš komercialist ob naročilu izdelka pošlje predračun s predvidenim rokom brezplačne dostave. Ko plačate 20% avans- aro kupnine (nakazilo 20% kupnine iz vašega TRR na TRR našega podjetja) in delna kupnina prispe na naš TRR vam pošljemo potrdilo o plačilu. V predvidenem dostavnem roku vam potem dostavna služba dostavi naročen izdelek na vaš naslov. Preostanek kupnine plačate z gotovino kurirju dostavne službe ob prevzemu. Račun prejmete po elektronski pošti. V tem primeru za naročen izdelek velja 5% višja cena zaradi naših dodatnih stroškov pobiranja odkupnine pri dostavi.

DOSTAVA:

Dostava za produkte, ki so cenejši od 300,00 € neto, se plača po ceniku pošte Slovenije

DOSTAVA ZA VSE ostale artikle do teže 50kg v spletni trgovini eSvet pa je BREZPLAČNA!

Za produkte znamk Capital Sports, Klarfit, Blumfeldt in Klarstein, ki so pa težji od 50kg, večjih dimenzij ali na paletah (fitnes naprave, večje tekalne steze, ameriški hladilniki…) pa se plača po ceniku pošte Slovenije:
Poslovni paket večjih dimenzij
Velja od 1. 8. 2021

MasaCena v EUR z DDVCena v EUR brez DDV
od 50 do 250 kg55,0044,08


Ponudnik se trudi da bo blago, oziroma storitev opravil v dogovorjenem roku. V večini primerov pa dobavitelji pošljejo naročeni izdelek direktno na naslov našega kupca. Dostava je med dostavo vedno zavarovana.
Kljub velikim prizadevanjem obstaja možnost, da kakšnega naročenega artikla pri naših dobaviteljih trenutno ni na zalogi. V tem primeru, vas bomo o tem nemudoma obvestili po elektronski pošti, preko SMS sporočila in/ali osebno po telefonu še preden, vam bomo poslali ponudbo in vam sporočili okvirni dobavni rok, ter morebitne spremembe cen, nato pa vas zaprosili za ponovno potrditev vašega naročila.
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo, v kolikor bo s tem naročilo lahko izpolnil hitreje, oziroma bolj učinkovito. Dostavo naročenega blaga na naslov kupca bo izvedlo izbrano dostavno podjetje s strani ponudnika v normalnem delovnem času.
Kupec mora naročeno blago osebno prevzeti na dogovorjenem mestu in v času dostave. Ob prevzemu mora prejeti paket pregledati zaradi morebitnih poškodb nastalih pri transportu. V primeru nastale poškodbe, mora poškodbo ustrezno dokumentirati in s kurirjem izbrane dostavne službe urediti uradni zapisnik o poškodbi. V primeru, da se morebitna poškodba artikla, ki je nastala med dostavo izkaže kasneje, mora biti prijavljena ponudniku, spletni trgovini eSvet najkasneje v roku 24 ur od prevzema paketa. V primeru da stranka poškodbo prijavi po tem roku ponudnik ne more in ne bo odgovarjal za kakršnokoli nastalo materialno škodo.

V kolikor stranka artikel zaradi kakršnihkoli razlogov naročilo ob prevzemu stornira in noče prevzeti, si pridržujemo pravico obračunati dejansko nastale stroške izredne dobave.

Ponudnik omogoča tudi dostavo na drug naslov, oziroma naslov, ki se razlikuje od naslova ob naročilu in/ali računu, vendar je kupec primoran na to obvezno obvestiti ponudnika pred dostavo najkasneje en delovni dan do 9 ure dopoldan. 

V kolikor imate v zvezi z dostavo kakšna vprašanja, oziroma potrebujete dodatne informacije prosimo pokličite na: +386 70 464 945 ali pošljite elektronsko pošto na: info@esvet.com.

VRAČILO DAVKA NA DODANO VREDNOST

Vsem tujcem, ki niso rezidenti EU in kupujejo v Republiki Sloveniji pripada vračilo 22% DDV.

Vsakemu kupcu, ki se izkaže s tujim potnim listom (ob naročilu ali prevzemu pošljete fotokopijo po pošti ali emailu) bo ponudnik izstavil obrazec za vračilo davka na dodano vrednost v primeru, ko znesek računa presega 50 €. Vračilo ni možno, če kupec predloži dva računa, katerih seštevek presega 50 €.

Ob izstopu iz Evropske Unije predložijo tuji kupci ali naš prevoznik carinskim organom obrazec za vračilo davka na dodano vrednost in račune. Carinski organ preveri iznos in potrdi iznos blaga iz Evropske Unije z originalnim žigom in podpisom, vendar le pod pogojem, da je kupec blago tudi dejansko iznesel iz evropske skupnosti še pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu v katerem je bila opravljena storitev, oziroma dobava. 
Osnova za vračilo davka na dodano vrednost sta potrjen obrazec za vračilo davka na dodano vrednost in potrjena kopija računa, in s katerima lahko nato v roku šestih mesecev od dneva nakupa kupec zahteva vračilo davka na dodano vrednost v naši poslovalnici ali pa obrazec, račun in podatke za vračilo posreduje na naslov našega podjetja.
Za pojasnila in pomoč v zvezi z vračilom DDV pokličite na: +386 70 464 945 ali pošljite e-pošto na: info@esvet.com.

JEZIK SKLEPANJA POGODB:
Vse pogodbe v naši spletni trgovini se sklepajo v slovenskem jeziku.
SHRANJEVANJE POGODB:
Sklenjeno naročilo oz pogodbo med naročnikom in dobaviteljem se arhivira:
Na sedežu podjetja EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p, Gorišnica 24, 2272 Gorišnica, za obdobje katero narekuje zakon in je skrbno varovana z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).
TAJNOST PODATKOV:
Podjetje EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu,Rene Brodnjak s.p potrebuje nekatere Vaše osebne podatke za komuniciranje z Vami in korektno izvršitev naročila. Pogodba o nakupu in Vaši osebni podatki se bodo po realizaciji nakupa izbrisali iz internetne baze. Vse podatke bomo obdržali v tajnosti in jih ne bomo nikoli posredovali tretjim osebam v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Zbiranje osebnih podatkov GDBR

Z nakupovanjem v spletni prodajalni uporabnik dovoljuje, da EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov zbira in obdeluje po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«).
Ponudnik se zavezuje, da bo vaše osebne podatke in ostale podatke, zbrane ob oddaji naročila, varoval v skladu z GDRP, ščitil pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam (razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu in po navodilih podjetja EKOBRO, trgovina na drobno po pošti in internetu , Rene Brodnjak s.p), ter jih bo uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij ter ostalo potrebno komunikacijo.
Ponudnik se zavezuje tudi k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Spletna prodajalna lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali v naši spletni trgovini. Ponudnik te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne prodajalne in optimizacijo.

VARSTVO POTROŠNIKOV:
Pri prodaji spoštujemo zakon o varstvu potrošnikov. Preberite si, kaj o prodaji preko interneta pravi zakon o varstvu potrošnikov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513